top of page

MMPI Testi:
Kişilik Değerlendirmesinde Güçlü Bir Araç
 

Minnesota Üniversitesi tarafından geliştirilen ve kişilik özellikleri hakkında detaylı bilgi sağlayan bir psikolojik test.

MMPI (Minnesota Çok Yüzeyli Kişilik Envanteri), kişilik değerlendirmesi için yaygın olarak kullanılan bir psikolojik testtir. Bu test, bireyin kişilik özelliklerini, duygusal durumunu ve psikolojik işlevselliğini değerlendirmek amacıyla tasarlanmıştır.

İstanbul Psikoloji Danışmanlık Merkezi

MMPI Testi Nedir?

 

MMPI, Minnesota Üniversitesi'nde geliştirilmiştir ve kişilik özellikleri hakkında bilgi sağlamak için kullanılan bir testtir. Test, bireyin ruh sağlığı, zihinsel durumu ve psikolojik işlevsellikleri hakkında değerli bilgiler sunar. MMPI, kişilik bozuklukları, depresyon, anksiyete ve diğer psikolojik sorunlar gibi klinik durumları değerlendirmek için de kullanılır.

Çift olarak evliliğimizde üstesinden gelemediğimiz durumlar için seanslara katıldık. Sürecin başından itibaren hem kendimde hem de eşimde değişimler var. Öfke kontrolü ve iletişim problemleri ile ilgili sorularımı özellikle ayrıntılı bir şekilde yanıtlanıyor ve süreci yönetmek için farklı farklı yöntemler kullanıyoruz. İlgisi için Cansu Hanım’a teşekkür ederim.

A. U. 

MMPI Testi

Faydaları Nedir?

MMPI, depresyon, anksiyete, şizofreni, kişilik bozuklukları gibi birçok klinik durumu değerlendirmede etkilidir.


Standartlaştırılmış yapısı sayesinde, test sonuçları nesnel ve karşılaştırılabilir niteliktedir.


Otomatik taranan sonuçlar, bireyin yanıtlarının hızlı ve etkin bir şekilde değerlendirilmesini sağlar.


Geniş bir normatif veri tabanı ile istatistiksel olarak yorumlanabilen sonuçlar, klinik bir profil çıkarılmasında yardımcı olur.

Image by Firmbee.com

Online Terapi Alın

MMPI Testi

 

Aşamaları

1. Testin Standardizasyonu: MMPI, geniş bir normatif veri tabanına dayanır ve otomatik olarak taranır. Bu, test sonuçlarının nesnel ve karşılaştırılabilir olmasını sağlar.

2. Yanıtların Değerlendirilmesi: Bireylerin yanıtları, istatistiksel olarak norm gruplarıyla karşılaştırılarak yorumlanır ve klinik bir profil oluşturulur.

3. Test Yapısı: MMPI, bireylere genellikle evet/hayır ya da doğru/yanlış şeklinde cevaplanabilecek sorular sunar. Bu yaklaşım, testi daha hızlı ve kolay uygulanabilir hale getirir.

4. Test Süresi: MMPI, birçok soru içerdiği için test süresi genellikle uzundur. Ancak, sonuçları bireyin psikolojik profilini derinlemesine değerlendirmek için kritik bilgiler sunar.

CANSU ASLANKAYA Psikoloji Danışma Merkezi

Hakkımda

Uzman Klinik Psikolog

İstanbul Şehir Üniversitesi İngilizce Psikoloji bölümünü burslu bitirdim. 2018 yılında girdiğim Üsküdar Üniversitesi Tezli Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programında yetişkin terapisine yönelik Bilişsel Davranışçı Terapi ağırlıklı bir eğitim alıp, bu ekolde süpervizyon süreçlerini de tamamladım. “Üniversite Öğrencilerinin Öfke Kontrolü ve Problemle Başa Çıkma Yöntemlerinin Anhedoni ve Mükemmeliyetçilik İle İlişkisinin İncelenmesi” üzerine yazdığım tez ile klinik psikoloji üzerine uzmanlığımı aldım.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
IMG-20230318-WA0012.jpg

Eğitim ve Sertifikalar

Hemen Başlayın

Size yardım etmek için buradayım. Siz de bir randevu ayarlamak için iletişim formundan hemen kayıt olun ya da online terapi için hemen abone olun!

bottom of page